Strona główna  |  Wydawnictwo  |  MICE POLAND  |  Kontakt  |  Sponsoring

 
Laureaci konkursu 2015

»

Podczas ósmej edycji Gali   Osobowość Roku, której motywem przewodnim był kosmos, poznaliśmy laureatów konkursu "Osobowość Roku MICE Poland 2015". Wydarzenie odbyło się w czwartkowy wieczór 25 lutego w EXPO XXI.

Zwycięzcami tegorocznej odsłony konkursu zostali: w kategorii Zleceniodawca – Ewelina Sobolewska, mBank; w kategorii Organizator – Sebastian Oprządek, El Padre; w kategorii Menadżer Obiektu – Piotr Lenczewski, Skopje Mariott Hotel; w kategorii Podwykonawca – Wojciech Zbroja, Rent Design.
W czasie uroczystości wręczono także nagrodę "Odkrycie Roku MPI Poland". Laureatką została Karolina Widawska z Business Service Galop. Wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się więcej o zwycięzcach i nominowanych, zapraszamy do zapoznania się ze specjalnym wydaniem MICE Poland przygotowanym przez naszą redakcję.

Wśód nominowanych znaleźli się:

ZLECENIODAWCA ROKU 2015: 
Ewelina Sobolewska - laureatka
Justyna Banaszek 
Anna Klimaszewska
Agnieszka Kraśniewska 
Magdalena Lip-Bułka 
Katarzyna Łasińska
Paweł Miszkowski
Agata Namysłowska-Michalak
Ewa Skrzypko
Paweł Zaorski 

ORGANIZATOR ROKU 2015:
Sebastian Oprządek -
laureat
Bartosz Bieszyński
Maciej Brzozowski
Anna Gogacz
Grażyna Grot-Duziak
Marta Kicler
Łukasz Ostaszewski
Agnieszka Słowik
Agnieszka Sołtysiak
Przemysław Witkowski

MENEDŻER OBIEKTU 2015: 
Piotr Lenczewski
- laureat
Mariola Kaczor
Grażyna Kowalczyk
Sara Lamik
Sebastian Marona
Davide Odella
Anna Pikuła
Miłosz Stanisławski
Aneta Stępkowska
Agnieszka Ziemiańska]

PODWYKONAWCA ROKU 2015:
Wojtek Zbroja
- laureat
Beata Bronowicz
Maciej Cłapiński
Dominik Dzwonkowski
Kamil Kaźmierkiewicz
Marcin Nowakowski
Rafał Mrzygłocki
Marcin Obsznajczyk
Leon Paduch
Marek Wasilewski
 

MICE Poland kreuje Osobowości

Skierowany jest on do przedstawicieli polskiego przemysłu spotkań. Jego celem jest wyróżnienie osób cechujących się profesjonalizmem i skutecznością, które w danym roku wykazały się największą aktywnością i zaangażowaniem w rozwój branży. Wyboru na podstawie pisemnych zgłoszeń przesłanych przez czytelników miesięcznika MICE Poland dokona specjalnie powołana w tym cel Kapituła.

Film z Gali OR 2015

»Fotorelacja z Gali OR 2015 - do pobrania.

»Film z Gali OR 2014

»

Film z Gali OR 2013

»

Film z Gali OR 2012

»

Odkrycie MPI Poland

»

Nagroda „Odkrycie Roku 
MPI Poland” 


Jej celem jest wyróżnienie osób, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy dzięki swojej kreatywności i zaangażowaniu zaistniały na arenie polskiej branży spotkań. Nagroda ma za zadanie ukazać osoby wyjątkowe, o dużym potencjale. Ma być także dla nich motywacją do kontynuacji podjętej drogi rozwoju osobistego. Poprzez przyznawane wyróżnienie stowarzyszenie MPI chce pomagać przyszłym liderom branży.  Decyzje o uhonorowaniu tytułem „Odkrycie Roku MPI Poland” podejmuje kapituła, w której skład wchodzi zarząd stowarzyszenia. Patronat „MICE Poland”.


–  Odkrycie Roku to konkurs zainicjowany przez MPI Poland. Chcemy ukazać naszej branży przyszłych jej liderów oraz pomoc młodym, wschodzącym gwiazdom w niej zaistnieć. Dzięki ścisłej współpracy z MICE Poland możemy kreować przyszłe „Osobowości”. Nasze dotychczasowe wybory sprostały oczekiwaniom. – Wojciech Liszka dyrektor Działu Sprzedaży i Marketingu Radisson Blu Kraków Prezes MPI Poland Club